Opdrachtgevers

Enkele hoogtepunten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Buitenlandse zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Provincie Brabant

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Gemeente Amsterdam

Gemeente Groningen

Gemeente Haren

Gemeente Breda

Nederlandse Antillen & Aruba

Stad Durban, Zuid-Afrika

Pavarotti Music Centre, Bosnië-Herzegovina

Nationale Volksmuziekschool Suriname

Regering der Republiek Suriname

Cirque du Soleil

Fonds Amateurkunst en Podiumkunsten

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Grachtenfestival

Stichting Internationale Cuturele Activiteiten

Cultuurnetwerk Nederland

Nederlandse Vereniging voor Journalisten

Volksbuurtmuseum Den Haag

CKC Koorenhuis De Haag

SKVR Rotterdam

ROC Midden Nederland

ROC van Amsterdam

Mondriaan Onderwijsgroep

Dario Fo College

Kenniscentrum GOC

Kenniscentrum ECABO

Hobeon Certificering BV

Binoq BV

QRA BVen vele anderen ...

Recent organiseerden wij een conferentie en internationale uitwisseling op Curaçao met als doel om een duurzame infrastructuur voor jongerencultuur te vestigen op alle eilanden van het koninkrijk in het Caribisch gebied. De conferentie moest leiden tot eilandbrede samenwerking en financiele ondersteuning door de in de KulturA-regeling samenwerkende Rijksfondsen voor Cultuur. Daar zijn we ruimschoots in geslaagd en een nieuwe editie staat op stapel.

Eerder al gaf het ministerie van BUZA in 2005 opdracht om het nationale cadeau aan Suriname vorm te geven. Suriname was 30 jaar onafhankelijk. In het bijzijn van de toenmalige presidenten Venetiaan en Balkenende werd een werkplaats voor jongeren-theater opgeleverd. De werkplaats werd enorm gewaardeerd, mede vanwege de duurzame doelstelling. De werkplaats heeft een follow-up gekregen in verschillende permanente lokale initiatieven voor jongerentheater, waaronder een theaterschool o.l.v. Helen Kamperveen.

Na de eerste kennismaking met het Caribisch gebied in 2005 volgden vele vervolgopdrachten waaronder de oprichting van de Nationale Volksmuziekschool Suriname, twee edities van de Koninkrijksspelen Cultuur voor Aruba, de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen & Nederland in opdracht van de Tweede Kamer en opdrachten van afzonderlijke eilanden.

Waarom is kunstonderwijs op professioneel niveau uitsluitend weggelegd voor houders van tenminste een HAVO-diploma? De Bussy Consult nam het initiatief voor professioneel kunstonderwijs op mbo-niveau, toegankelijk voor vmbo-ers. Het onderwijs is gericht op de culturele industrie waarin ambachtelijke professionaliteit belangrijker is dan artistieke inventiviteit. Het ministerie van OCW erkende de opleidingen en talloze ROC's bieden inmiddels interessante programma's aan.

War Child gaf opdracht om namens de legendarische tenor Luciano Pavarotti naar Bosnië-Herzegovina af te reizen, om zijn Pavarotti Music Center aldaar weer op poten te zetten. De organisatie was door mismanagement en corruptie aan de grond geraakt. Het centrum draait weer, eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het nog niet zonder problemen is. Maar de teloorgang is gestopt.
Opdrachten volgden in o.a. Zuid-Afrika, India, Caribisch gebied maar ook dichter bij huis in Engeland, België en voor de Europese Commissie.

De situatie van vluchtelingen in Khartoem (Soedan), met name kinderen uit het zuiden, was hemeltergend slecht. Grote hulporganisaties trokken zich uit het land terug omdat de overheid hen het werken vrijwel onmogelijk maakte. Wij waren betrokken bij het opzetten van een nieuwe stichting die voor deze kinderen talrijke hulpprogramma's ontwikkelde en een opvanghuis oprichtte. Als voorzitter van de stichting verbleef Arthur de Bussy in 1997 in Khartoem om de stichting een officiŽle status te geven. De programma's werden dermate succesvol dat het niet meer mogelijk was om als vrijwilligers de projecten verder te ontwikkelen. Stichting War Child nam het werk over en tot op heden vinden de activiteiten doorgang.