bg
De Bussy Consult is een adviseurs- en managementbureau, primair gericht op cultuur en samenleving. Bestuur & management, diversiteit en beleidsontwikkeling zijn onze aandachtsgebieden.

U bent bestuurder, manager of beleidsbepaler. U weet dat er hoge verwachtingen leven over de prestaties van uw organisatie en misschien is uw subsidie daarvan afhankelijk. De Bussy Consult helpt vanuit een langjarige ervaring in cultuur, cultuureducatie en maatschappelijke dienstverlening.

De Bussy Consult ontwikkelt projecten, van concept tot realisatie. En wij adviseren, verzorgen interim management en treden op als sparring partner van management en bestuur.

Snel, effectief en efficiënt organiseren is ons handelsmerk. Korte doorlooptijden vormen voor ons eerder een uitdaging dan een obstakel. Als complexiteit en tijdsnood factoren van belang zijn, worden wij enthousiast.

U wilt uw organisatie opstuwen naar de frontlinie? Wij werken graag in frontier areas: in innovatieve projecten, nieuwe onderzoeksgebieden en complexe omgevingen. Of dat nu in Nederland is of daar buiten.

Samen komen we tot oplossingen die passen in uw situatie, recht doen aan uw positie en uw organisatie werkelijk vooruit helpen.