Expertise

Wij voeren beleidsonderzoeken uit, adviseren overheden en instellingen, ontwikkelen en managen projecten en treden op als interim-manager.

Onze aanpak is interactief. In onze filosofie betekent dit een werkwijze langs drie samenhangende lijnen, de ASOM-methode.

  • top-down: startpunt is vrijwel altijd een strategisch motief van het management
  • bottom-up: dwarsdoorsnede-groepen uit alle hierarchische lagen garanderen praktische oplossingen en draagvlak
  • kwaliteitsslag: door toevoeging van wetenschappelijke kennis van universiteiten en consultants.

Wij verrijken onze interactieve trajecten graag door de inzet van technologie. Brainstorm-sessies geven rijkere resultaten wanneer participanten eerst zonder groepssturing online brainstormen. En debatten graven dieper wanneer ook de mening van minder dominante debaters duidelijk naar voren komt via online & realtime geprojecteerde reacties.

De Bussy Consult is kernlid van de Amsterdam School of Management (ASOM). Binnen ASOM diepen managers, wetenschappers en consultants uit uiteenlopende werkterreinen deze interactieve aanpak uit. Met als doel om d.m.v. interactivteit zowel innovatieve als praktisch toepasbare oplossingen te genereren.

beleidsonderzoek & advies

conceptontwikkeling & projectrealisatie

interim management

verander management

governance

internationale samenwerking

diversiteitsmanagement

kwaliteitsmanagement

fondswerving

bouwmanagement

kunsteducatie

samenleving

festival planning