Downloads

Rapporten zijn doorgaans exclusief voor de opdrachtgever. Hieronder een greep uit onze openbare rapporten en publicaties.

Dutch Caribbean Youth Art Festival

Eindrapportage van een internationaal uitwisselingsprogramma voor jongeren en culturele veldwerkers uit het gehele Nederlandse Koninkrijk. Engels.

Opdrachtgever: Teatro Luna Blou, 2013 - 2014.

Inventarisartie knelpunten kwaliteitszorg in de sector Kunsteducatie/Amateurkunst

We voerden in razende vaart een knelpuntenanalyse uit over waar de schoen wringt in het kwaliteitsbeleid in de sector Kunsteducatie/Amateurkunst.

Opdrachtgever: KunstKeur/Kunstconnectie, 2012.

Volwaardig alternatief

Artikel met een terugblik op zeven jaar ontwikkeling van mbo-kunstonderwijs en de uitdagingen voor de toekomst. Arthur de Bussy nam in 2000 het initiatief voor kunstvakonderwijs op mbo-niveau. Dit artikel werd gepubliceerd in Boekman Cahier 73. Het eerste exemplaar werd in januari 2008 aangeboden aan Vincent Assink, voorzitter van het sectoraal adviescollege kunstonderwijs van de hbo-raad.

Opdrachtgever: Boekman Stichting, 2007.

Kroonjuwelen, Koninkrijksspelen Cultuur '07

Projectrapport van een complex driedaags festival. Complex vanwege de sterk politiek gekleurde en intercultureel bepaalde omgeving, een groot aantal opdrachtgevers en enorme tijdsdruk. Een sterk flexibel samengesteld team bracht het tot een groot succes.

Opdrachtgevers: Ministerie van OCW, Ministerie van BZK, Gemeente Den Haag/SICA 2007.

Mbo-kunstonderwijs als motor voor de creatieve industrie

Een beschrijving van de interactieve aanpak waarmee een belangrijke innovatie in het mbo in Nederland werd gerealiseerd.

Dit artikel werd gepubliceerd in het boek INTERNOVEER! (Reed Business Information. ISBN 90 5901 506 1).

Opdrachtgever: Amsterdam School of Management (ASOM), 2006.

Moslims aan het Woord

Weergave van een nog steeds actueel debat n.a.v. de moord op Theo van Gogh dat De Bussy Consult (mede-) organiseerde in december 2004 in De Rode Hoed te Amsterdam.

Verslag van Gijs von der Fuhr.

Opdrachtgever: Opdrachtgever: eigen inititatief, 2004.

 
Land van Ame

Projectverslag van het cultureel cadeau van Nederland aan Suriname ter gelegenheid van Srefidensi: 30 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Met succes- en faalfactoren, interculturele, economische en andere complicaties openhartig beschreven. En hoe het toch een succes werd.

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken/FAPK, 2005.

Kunstdatdoenwezelfwel.nl

Verslag van een volstrekt vraaggestuurd kunstproject voor scholieren dat op zowel een gymnasium als een vmbo-school werd uitgevoerd. De vmbo-ers deden in het geheel niet onder voor de gymnasiasten.

Opdrachtgever: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, 2003.

Ateliers voor Muziek & Media

Inrichtingsmodel voor muziekonderwijs aan gedreven jongeren naar analogie van jeugdtheaterscholen.

Opdrachtgever: Ministerie van OCW, 2001.

 

Pavarotti Music Centre

De Bussy Consult analyseerde de redenen van de snelle teloorgang van het Pavarotti Music Centre te Mostar, Bosnie-Herzegovina. Dit leidde tot een vervolgopdracht om de instelling te revitaliseren. De Bussy Consult ontwierp een interactief traject dat leidde tot een breed gedragen business plan en een door medewerkers opgesteld en doorgerekend activiteitenprogramma. Esser & Partners werkte mee voor het financiele gedeelte. Uitgangspunt was een cultuuromslag waarmee het centrum kon groeien van een geheel extern gefinancierde ngo tot een martkgerichte organisatie met eigen inkomsten, zonder het maatschappelijke doel uit het oog te verliezen. Gevoelige financiele gegevens zijn gewist in deze publieke versies.

Opdrachtgever: War Child / Stichting DOEN, 2003/04.

downloads: