Interim- & verandermanagement

Wanneer tijdelijk een leidinggevende nodig is, accepteren wij graag een opdracht om tevens veranderingen te implementeren. Doorgaans gaat het daarbij om het veranderen van de werkcultuur, het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties en het trainen van medewerkers om betere en goedkopere producten te kunnen leveren.

Het kwaliteitsmodel van het INK dient bij interim-opdrachten niet zelden als een diagnose-model om snel de meest noodzakelijke interventies te bepalen. Het model leent zich bij uitstek om in een interactief traject, samen uiteenlopende stakeholders, knelpunten op te sporen en oplossingsrichtingen te identificeren. De betrokkenheid van medewerkers bij de diagnose leidt tot draagvlak voor de oplossingen.

Verder hebben wij ervaring met verzelfstandigingen en fusies in de sector kunsteducatie. Zo gaf Arthur de Bussy in Zoetermeer leiding aan een omvangrijke reorganisatie waarbij de plaatselijke muziekschool uit de gemeentelijke organisatie werd gelicht en werd verzelfstandigd, vervolgens een fusie met de overige lokale instellingen voor kunsteducatie werd doorgevoerd en tenslotte een ruime nieuwbouw van 5000m2 werd gerealiseerd waarmee de nieuwe organisatie over een excellente accommodatie beschikt.