Moderne kosten-effectieve kunsteducatie

De Centra voor de Kunsten staan al jaren onder druk van bezuinigingen en zijn onderhevig aan kritiek van subsidiënten. De doelstelling - kunsteducatie toegankelijk maken voor grote groepen van de bevolking - wordt onvoldoende gehaald en de tarieven zijn van dien aard dat vooral hogere inkomens de weg naar de centra vinden. Dat de Centra hoge kwaliteit leveren, weegt daar niet tegen op.

Meer kwaliteit met minder kosten
De discipline muziek is het meest kostbaar. De centra hebben in de loop der tijd de lestijd tot minimale proporties teruggebracht om de prijs te drukken. Cursisten zetten vraagtekens bij een lestijd van 20 minuten of zelfs minder en docenten voelen zich beknot in de uitoefening van hun vak. De Bussy Consult heeft een ruime ervaring met het ontwikkelen van nieuwe concepten voor muziekonderwijs. Concepten waarmee cursisten beter bediend worden, docenten meer ruimte krijgen en de verhouding subsidie/inkomsten van gewoonlijk circa 65/35% teruggebracht wordt naar 50/50%.

Verrijking aanbod
De Bussy Consult werkt samen met verschillende stichtingen en zzp-ers die uw aanbod met korte of langere innovatieve projecten aanzienlijk kunnen verrijken. Uw aanbod krijgt een kwaliteitsimpuls, uw medewerkers raken geïnspireerd en vooral uw klanten zijn tevredener dan ooit. Zo houdt u hen vast. Intussen hoeft u geen risicovolle loondienst-betrekkingen aan te gaan.

Denk aan grootschalige compositieprojecten met inzet van ICT waarmee iedereen, beginner of gevorderd, fantastische resultaten bereikt. Of aan een grootschalig, ruim een uur durend concert door alle leerlingen van een basisschool. Of aan een community arts project waarmee u nieuwe deelnemers uit groepen die niet gemakkelijk met kunsteducatie in aanraking komen bereikt en bovendien uw profiel in slecht bereikte delen van uw verzorgingsgebied wordt versterkt.
Iedereen kan meedoen. Wij leveren de instrumenten, de computers of andere benodigdheden en ervaren & deskundige leiding.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden om als adviseur, interim-manager of de aanbieder van projecten uw aanbod te verrijken of uw organisatie verder te helpen, neemt u contact op.